Nederlands

.Een vraag? +33 490 594 910

WETTELIJKE VERMELDINGEN

www.damius.com wordt gepubliceerd door:

SARL DAMIUS: Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 420.000€ - RCS: Salon 788 684 694 00045

Maatschappelijke zetel / Productiemagazijn:
DAMIUS - TRICYCLE EVASION / 33 avenue du Royaume-Uni / ZI les Molières / 13140 MIRAMAS - France


Email : info@damius.com
Tel: +33 490 594 910

Beheerder: Damien Gran

De website wordt gehost door de Perfea Web Agency, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 3, allée Montgolfier - ZI le Tubé - 13800 ISTRES - Frankrijk

Het gebruik van de website houdt in dat elke internetgebruiker en klant onvoorwaardelijk akkoord gaat met de voorwaarden van deze waarschuwing

1. INFORMATIE BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE "www.damius.com" 


SARL DAMIUS streeft naar de juistheid en actualisering van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het kan echter niet garanderen dat de informatie volledig is of dat ze niet is gewijzigd door een derde partij (inbraak, virus). Bovendien wijst het alle aansprakelijkheid af in geval van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in deze informatie.

SARL DAMIUS wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat van deze informatie kan worden gemaakt en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Het is ten strengste verboden om de informatie en gegevens op deze website te publiceren, te herverdelen, door te sturen of te reproduceren met het oog op de overdracht ervan aan derden. Elke reproductie of, meer in het algemeen, elk ongeoorloofd gebruik van de informatie en gegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kan leiden tot gerechtelijke procedures die met name gebaseerd zijn op een inbreukprocedure.

In het bijzonder is het verboden om de gegevens op www.damius.com automatisch op te vragen met behulp van eender welk middel (computerprogramma). Elke poging tot automatische opvraging zal onmiddellijk leiden tot een klacht.


2. RESPECT VOOR INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie op www.damius.com en alle externe leveranciers die specifiek op de site worden vermeld, zijn eigendom van SARL DAMIUS en van deze leveranciers en worden beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

De toestemming om de webpagina's, de inhoud ervan of de met behulp van de weergavetools gegenereerde of bekeken resultaten geheel of gedeeltelijk te downloaden, te kopiëren, op te slaan en te bewerken, wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Auteursrechtvermeldingen of merknamen mogen niet worden weggelaten of gewijzigd.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn het exclusieve eigendom van SARL DAMIUS. Het is ten strengste verboden om de inhoud van de website www.damius.com te kopiëren en te gebruiken.


3. GEBRUIK VAN COOKIES

SARL DAMIUS kan "cookies" op uw computer installeren.

Een cookie stelt ons niet in staat om uw persoonlijke gegevens op te slaan of te analyseren. Het registreert daarentegen wel informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze website.

De duur van de opslag van deze informatie op uw computer is ofwel de duur van uw bezoek aan onze site of 30 dagen als u inlogt op uw abonneeaccount.

Bovendien worden cookies die op uw computer worden geplaatst versleuteld om uw veiligheid en gegevensbescherming te verbeteren.

SARL DAMIUS informeert u dat u het opslaan van cookies kunt voorkomen door uw browser te configureren.


4. LINKS

- De hyperlinks op de website naar andere websites kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van SARL DAMIUS vallen, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud van deze websites.

- SARL DAMIUS is niet verantwoordelijk voor hyperlinks naar deze website en verbiedt elke persoon om een dergelijke link te plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.


5. COPYRIGHT SARL DAMIUS

SARL DAMIUS is de eigenaar en/of heeft de toestemming om alle rechten met betrekking tot de logo's, merken, onderscheidende tekens alsmede de databanken en de software die worden gebruikt in het kader van de exploitatie van de website www.damius.com te gebruiken. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie van de logo's, handelsmerken, onderscheidende tekens en databanken die op de website www.damius.com worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van SARL DAMIUS, is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L. 335-2 e.v. van de wet op de intellectuele eigendom.


6. TOEPASSELIJK RECHT EN DE TOEWIJZING VAN DE BEVOEGDHEID

Het gebruik van de website www.damius.com wordt beheerst door het Franse recht.